Binnenkort een gezamenlijk zonnedak

Nov. 2019 De Dorpscoöperatie neemt de laatste hobbels voor het realiseren van de eerste collectieve zonne-energie-installatie van Noordlaren. Helaas niet meer dit jaar, maar vol vertrouwen wel in 2020.
De procedures zijn hier en daar weerbarstig. Op de details moet u nog even wachten, want we komen pas naar buiten als alle technische en financiële zaken duidelijk zijn.

Wel kunnen we zeggen dat het eerste zonnedak zal bestaan uit 180 panelen en dat we zoveel mogelijk dorpsgenoten willen laten deelnemen. Het principe is dat de investering in zonnepanelen in 8 jaar wordt terugverdiend met de teruggave van energiebelasting. Dit gaat via de zogenaamde postcoderoosregeling.

Energie van ons
U kunt bij uw huidige energieleverancier blijven maar de voorkeur heeft het als u overstapt op groene energie via de Dorpscoöperatie Noordlaren. Wij gaan de opgewekte energie leveren aan Energie Van Ons. Dit is het energiebedrijf van de koepels van energiecoöperaties uit Drenthe, Groningen en Friesland. Wij zijn lid van Energie Van Ons en kunnen dus ook uw energieleverancier worden. De winst van uw energiebedrijf blijft dan in uw eigen dorp. Hoe mooi is dat: niet alleen meedoen met het zonnedak maar overstappen op groene energie van Energie Van Ons en daarmee uw eigen dorpscoöperatie steunen. Meer informatie op de website van energie.vanons.org. Bij aanmelding kiezen voor Dorpscoöperatie Noordlaren.

Planning
Het is belangrijk om alle stappen die nodig zijn goed op een rij te hebben en in de tijd te plannen. De Dorpscoöperatie en haar ondersteuners zitten hier bovenop.
De start van de uitgifte van de zonnepanelen gaan we organiseren tijdens een feestelijke bijeenkomst in januari of februari. De realisatie kan daarna binnen enkele maanden plaatsvinden. We zorgen ervoor dat ook de Noordlaarders die dan verhinderd zijn hun wens om deel te nemen kunnen aangeven.
De molen van Noordlaren kiezen we als symbool voor de dorpscoöperatie. Windenergie waarmee graan tot meel wordt verwerkt. Lokaal, duurzaam en historie worden door de molen met elkaar verbonden. De Dorpscoöperatie heeft een brede doelstelling en wil met meer initiatieven de leefbaarheid en de toekomst van het dorp ondersteunen.
Wij worden ondersteund door Grunneger Power en zijn lid van de Groninger Energie Koepel. Voor meer informatie bekijk de websites: grunnegerpower.nl en grek.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij dorpscooperatie@noordlaren.eu

De tarieven van Energie VanOns
Klikt u op onderstaande link voor de tariefvergelijking van december.
De tarieven zijn iets gedaald voor stroom en gas ten opzichte van
november. De relatieve warmte is daaraan debet.
Qua prijs zijn we nagenoeg gelijk aan Eneco en Greenchoice. Dat is
prima. De overige partijen zijn duurder, waarbij Vattenfall en met name
Vandebron uitschieters zijn. Dat verschil is stevig.

Tariefvergelijking december 2019

De Dorpscooperatie Noordlaren heeft huis aan huis een kerstgroet verspreid.
Daarin staat ook informatie over hoever we zijn en een oproep om over te stappen op groene energie van “Energie VanOns”.
Door over te stappen op “Energie VanOns” steunt u de Dorpscooperatie.

Wilt u overstappen maar hebt u daarbij enige hulp nodig neem contact op met Jouke de Jong (dejongjouke@gmail.com; 0641268340)