Noordlaren realiseert een gezamenlijk zonnedak.

April 2020. Dorpscoöperatie Noordlaren start een zonnedak voor alle inwoners middels het postcoderoosproject, groene energie opwekken en 15 jaar financieel voordeel voor diegenen die mee investeren. Inschrijven voor de zonnepanelen op het dak van de schuur aan de Zuidlaarderweg 73, naast de molen, gaat van start. In Noordlaren is het nu mogelijk om eigen energie op te wekken via de Dorpscoöperatie Noordlaren: 180 zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak van de schuur van de familie Hoenderken aan de Zuidlaarderweg.

Alle inwoners uit het dorp kunnen meedoen. Deelnemers worden aandeelhouder van het gezamenlijke zonnedak. De Dorpscoöperatie maakt gebruik van de zogenaamde Postcoderoosregeling. De overheid garandeert daarmee voor 15 jaar teruggaaf van betaalde energiebelasting. De zonnepanelen worden in pakketten van 4 aangeboden voor € 1200,-.
Deze uitgave wordt in 8 á 10 jaar terugverdiend. Vier zonnepanelen wekken ongeveer een derde van de stroom op die een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt. Alle zaken zoals, aanleg, verzekering, administratie, onderhoud, wordt door de Dorpscoöperatie geregeld.

De initiatiefnemers van dit zonnedak, Jouke de Jong, Jaap de Winter en Adri van der Sluis, bereiden zich al een paar jaar gedegen voor, in samenwerking met Grunneger Power en Energie van Ons. Vorig jaar hebben zij de Dorpscoöperatie Noordlaren opgericht met als doel belangrijke waarden voor het dorp, zoals leefbaarheid, leefkwaliteit, duurzaamheid en saamhorigheid, te bevorderen. De Dorpscoöperatie Noordlaren wil met dit eerste dak groene energie produceren, door het dorp zelf eigenaar te maken van de energieproductie.

Wat is er tot nu toe bereikt?

De initiatiefnemers geven met voldoening antwoord: “We hebben een dakovereenkomst met de familie Hoenderken voor 180 zonnepanelen. We
hebben een leverancier die onze zonnepanelen heeft besteld en klaar staan om het aan te brengen op het zonnedak. We hebben afspraken gemaakt met een energiebedrijf, Energie Van Ons, die de zonnestroom gaat afnemen en verdelen. En, Enexis gaat binnenkort de aansluiting op het net aanleggen. Maar ook hebben we partners, zoals Grunneger Power, waar we veel ondersteuning van ontvangen. Alles is klaar om het dak te realiseren. Na de bekendmaking in de dorpskrant hebben we nu, acht dagen later, al de eerste tien aanmeldingen van dorpsgenoten binnen.”
Helaas gaat de geplande informatiebijeenkomst op donderdagavond 9 april in de Hoeksteen niet door wegens het coronavirus. Uitgebreide informatie en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op de splinternieuwe website van de Dorpscoöperatie Noordlaren via www.dcnoordlaren.nl

Verdere info kan worden verstrekt door de voorzitter van Dorpscoöperatie Noordlaren
Jouke de Jong
Lageweg 35
Noordlaren
06 41268340