2022-10-23 Wethouder Broeksma opent officieel het eerste zonnedak van Dorpscoöperatie Noordlaren.

Door het aanbrengen van een spandoek op een dranghek, is vrijdag 23 oktober jl. officieel het zonnedak van de Dorpscoöperatie geopend. Bij iedere ingang van het dorp staat nu een dranghek met spandoek om ieder bewust te maken dat het voor Noordlaren ook ernst is om bezig te gaan met de  energietransitie. Helaas was het niet mogelijk om er een feestelijk tintje aan te geven en alle leden uit te nodigen vanwege de strenge corona regels. Wethouder Broeksma draagt dit soort initiatieven een warm hart toe en zegde tijdens de opening tevens toe dat de gemeente Groningen een laadpaal in Noordlaren gaat realiseren.

Op het dak van boer Luuk Hoenderken is het mogelijk gemaakt om het eerste zonnedak te realiseren. Bewoners van Noordlaren kunnen zo hun eigen stroom opwekken. De initiatiefnemers, Janneke Kruiswijk, Jouke de Jong, Jaap de Winter en Adrie van der Sluis zijn dit avontuur begonnen en zijn nog lang niet klaar met dit eerste initiatief.

“Dit is ons eerste concrete gerealiseerde project”, vertelt Jaap. “Iets wat we zelf erg graag wilden realiseren.” Alle bewoners die zonnepanelen hebben op het dak, ontvangen via hun energierekening een vergoeding voor de door hun opgewekte stroom. De dorpscoöperatie ontstond toen de oude basisschool in het dorp dreigde verkocht te worden.

Toen de oude school in handen kwam van “het dorp” kon de dorpscoöperatie een bijdrage leveren voor het in stand houden van dit gebouw door een aantal panelen beschikbaar te stellen aan De Rieshoek waardoor de energiekosten gunstiger gaan uitvallen. Een postcoderoos-project ontwikkelen, zoals een zonnedak, is dat niet een enorm technisch en lastig ontwikkelproject? Jouke: “Het is vooral een hoop papierwerk. Dat kost veel energie, maar het is een kwestie van doorgaan en je papieren in orde maken”. Janneke vult aan: “Maar het voordeel is dat al zoveel initiatieven je voor zijn gegaan: alle plussen en minnen zijn al bekend. En we krijgen deskundige ondersteuning van onder anderen Grunneger Power. We hebben ons gerealiseerd dat we helemaal geen nieuw wiel uit hoeven te vinden, we hoeven het alleen maar aan het rollen te krijgen.”.

Adrie ziet dit project als de start van meer lokale projecten in Noordlaren. “Bij dit project hebben we vooral zelf de behoefte moeten creëren: het initiatief was nog relatief onbekend. Er is straks een Regionale Energie Strategie , waar de mogelijkheden en uitdagingen van hernieuwbare energie in staan. Dan kunnen we lokaal verder met nieuwe opwekprojecten. En laten we het dorp heel direct profiteren van de energietransitie”. Jaap vat samen: “Aan ambitie en enthousiasme hebben we geen gebrek. Wat ons betreft is dit pas het begin.”