2023-12-14 ENERGIEBESPARING IN DE WINTER

In dit artikel staan enkele oproepen. Zeer de moeite waard om verder te lezen!

In een vorig artikel spraken we over eenvoudige energiebesparende maatregelen. Door de hoge energieprijzen blijft het, naast het klimaat-argument, belangrijk en de moeite waard zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. In huis maar ook rondom het huis. Met minder tegels en bestrating en met meer groen rondom het huis daalt de temperatuur rondom het huis. Geen airco in het stopcontact maar een natuurlijke airco. Op de website van de gemeente www.klimaatbestendiggroningen.nl staan meer tips en subsidiemogelijkheden.

Terug naar energiebesparing door minder gebruik van gas en elektriciteit. De provincie en alle Groningse gemeenten hebben een gezamenlijk energieloket met per gemeente een aantal specifieke zaken. Zie www.regionaalenergieloket.nl/groningen met tips en filmpjes (webinars). U kunt ook in één keer naar www.zosimpelalswat.nl gaan.

Als u nog niet de 50 euro cadeaubon voor energiebesparing hebt verzilverd, kunt u die op de website van het energieloket nog aanvragen.

Energiebesparing: plannen van de Dorpscoöperatie

Aan de basis beginnen is het credo. Een voorbeeld is het maken van een warmtescan van woningen en bedrijven. Dan wordt duidelijk waar energielekken zitten en waar isolatiemaatregelen de meeste energiebesparing opleveren. We zijn van plan de volgende herfst/winter met warmtecamera’s een aantal voorbeeldhuizen in beeld te brengen. Daarna proberen we zoveel mogelijk mensen in het dorp enthousiast te maken voor een warmtescan.

Wie heeft technisch gevoel en zin om het werken met een warmtecamera onder de knie te krijgen?

Grunneger Power verzorgt een gratis scholing. Ook is het mogelijk met ervaren mensen in Glimmen mee te lopen (mogelijk in februari of maart). Meld je op korte termijn aan bij ondergetekenden.

Een andere basismaatregel is het waterzijdig inregelen van de radiatoren bij een CV-installatie. Met waterzijdig inregelen verdeel je het water uit de CV-ketel gelijkmatig over de radiatoren of de vloerverwarming. Hierdoor verwarm je ruimtes efficiënter en hoeft de CV-pomp minder hard te werken. Het gaat om het zodanig afstellen van de ventielen op de radiatoren dat een perfecte verhouding ontstaat tussen aanvoer- en afvoertemperatuur van het warme water in een radiator. Een technisch goed onderlegde particulier kan dit zelf. Ook bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel of een (hybride) warmtepomp is dit een essentiële maatregel.

Wie heeft kennis en is bereid mee te helpen bij een project waterzijdig inregelen in Noordlaren? Reageren kan bij ondergetekenden, liefst vóór 1 april.

Namens de Dorpscoöperatie Noordlaren

Jouke de Jong (dejongjouke@gmail.com)
Tinus Jeuring (svahan@hetnet.nl)