Geslaagde informatieavond over energiebesparing

Dinsdagavond 13 februari organiseerde de Dorpscoöperatie in samenwerking met een aantal medewerkers van de gemeente Groningen een goed bezochte informatieavond over energiebesparing.

Afbeelding met kleding, person, overdekt, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijving
Afbeelding met kleding, persoon, muur, meubels

Automatisch gegenereerde beschrijving

Noordlaren nog niet van het gas af

De avond begon met een presentatie van de algemene visie die de gemeente nu heeft op de ontwikkeling van het energiegebruik in de verschillende gebieden en wijken van de gemeente. Sommige wijken zullen volledig van het gas af gaan en aangesloten worden op een warmtenet. Andere wijken zijn nu al  ‘all electric’, of zullen dat in de toekomst worden. De bewoners in die laatste wijken zullen daarbij voor hun verwarming afhankelijk zijn van een volledig elektrische warmtepomp. Voor Noordlaren is de toekomst vooralsnog ‘grotendeels elektrisch’. Dat betekent dat huizen, daar waar nodig, nog gebruik zullen kunnen blijven maken van gas. In de toekomst is de bedoeling dat het hier dan gaat om zogenaamd ‘groen gas’. Dat is gas dat zijn oorsprong bijvoorbeeld vindt in biomassa of geproduceerd is met ‘groene elektriciteit’ en dus niet afkomstig is uit fossiele bronnen. Het streven van de gemeente is om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Om dat te bereiken hebben we met z’n allen in Noordlaren nog een hoop te doen!

Huizen ‘op leeftijd’

Na de algemene visie volgden grappige weetjes en praktische informatie over en voor Noordlaren.

Op de website www.allecijfers.nl zijn veel interessante gegevens over Noordlaren te vinden. Zo is daarop te zien dat er in Noordlaren nog geen 5% van alle huizen isolatielabel A bezit. Ruim 42% van de huizen heeft officieel nog label G. Dit heeft ook tot gevolg dat het gemiddelde energiegebruik in Noordlaren aanzienlijk hoger ligt dan het gemiddelde energiegebruik in de rest van de provincie of de rest van ons land.  Deels valt dit te verklaren door het feit dat er in Noordlaren veel huizen ‘op leeftijd’ staan, maar liefst 80 huizen zijn  gebouwd vóór 1900!  Op de website

https://gemeente.groningen.nl/cultuurhistorische-waardenkaart is goed te zien dat er in Noordlaren heel veel rijks- en gemeentelijke monumenten staan. Daarnaast zijn er dus nog veel meer woningen die gebouwd zijn in een tijd dat isolatie van de huizen nog geen prioriteit was.

Isoleren, isoleren…

In deze tijd met enerzijds de klimaatverandering en anderzijds de stijgende energieprijzen is het noodzakelijk om ons energiegebruik naar beneden te brengen. Een van de beste manieren om dat te doen is het isoleren van onze huizen. Voor het ene huis is dat eenvoudiger dan voor het andere, maar in alle gevallen vraagt het motivatie en vaak ook een financiële investering van de eigenaren van de woningen. Een goed geïsoleerde woning verbruikt minder energie om te verwarmen. Bovendien brengt een goede isolatie de mogelijkheid van het gebruik van een geheel elektrische of een hybride warmtepomp naderbij. Zo’n warmtepomp helpt enorm om het gasverbruik te verminderen en de totale energiekosten te drukken. Tijdens de informatieavond waren een aantal experts aanwezig die de aanwezigen veel konden vertellen over o.a. warmtepompen, isolatiemogelijkheden, zonnepanelen en subsidies. Ook was er een expert aanwezig die specifieke informatie kon geven aan bewoners van monumenten.

Hulp

De gemeente Groningen heeft veel instrumenten ontwikkeld om haar burgers te helpen met de energietransitie. Zo heeft zij de website www.duurzaamgroningen.nl in het leven geroepen waarop voor de inwoners veel informatie te vinden is over het verkrijgen van subsidies, het verkrijgen van leningen en het inroepen van advies. Via bovenstaande website is het mogelijk een energieadviseur thuis uit te nodigen om advies te geven. Ook staat op die website onder de knop ‘acties’ regelmatig informatie over de zogenaamde ‘inkoopacties’, acties waarbij de gemeente afspraken heeft gemaakt met aannemers voor de levering van bepaalde producten. Zo waren er in het verleden inkoopacties voor HR++glas of zonnepanelen. Binnenkort starten er weer inkoopacties voor warmtepompen en isolatiemogelijkheden.

Subsidies en bonnetjes…

Op dit moment is er al een flink aantal subsidiemogelijkheden voor eigenaren van woningen die isolatie ter hand willen nemen en hun energiegebruik naar beneden willen brengen. Behalve op de website van Duurzaam Groningen is er via de website van de RVO https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren informatie te vinden over de zogenaamde ISDE-subsidies. Een andere leuke subsidie werd onlangs door de SNN toegekend aan alle inwoners van Noordlaren met postcode 9479: https://www.snn.nl/subsidies-voor-particulieren/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000 . Voor hen die deze subsidie nog niet kennen: kijken! Deze is niet alleen voor isolerende maatregelen, maar is ook breder in te zetten voor ‘verduurzaming’ van de eigen woning.

Een tip die de medewerkers van de gemeente de aanwezigen ook nog meegaven is om vooral alle bonnetjes en facturen van activiteiten in en rond de woning goed te bewaren. De verwachting is dat er de komende tijd nog wel meer mogelijkheden voor subsidie bij zouden kunnen komen die deels ook werkzaamheden met terugwerkende kracht kunnen helpen verzachten.

Al met al kunnen we terugkijken op een nuttige en gezellige avond, met dank aan de Dorpscoöperatie Noordlaren.

Inez Hopkes