2024-06-01 ENERGIE BESPAREN, SLA UW SLAG: HULPMIDDELEN VOOR DORPSGENOTEN

ENERGIE BESPAREN, SLA UW SLAG: HULPMIDDELEN VOOR DORPSGENOTEN

Dorpskrant Noordlaren, september 2023, jaargang 44, nummer 265

Tropische dagen in september, toch komt het koude seizoen. Daarom hier handreikingen voor energiebesparing en informatie over activiteiten van de Dorpscoöperatie.  

WARMTESCAN DOOR ENERGIEADVISEUR

Op 22 en 25 november ‘s ochtends is het mogelijk een warmtescan van uw woning te laten maken. Een energieadviseur van de gemeente zal dit verzorgen. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website van de Dorpscoöperatie: www.dcnoordlaren.nl.

Een jaar geleden zijn we onder de naam ‘Winter is coming’ gestart met onder de aandacht brengen van verduurzaming van je woning. In februari is met 20 bewoners langs de huizen gewandeld met een warmtecamera om zo inzicht te krijgen in de lekken en de isolatie van je huis. Verhelderend, met soms vraagtekens, maar goed om er samen over te praten.

Op de informatieavond van de Dorpscoöperatie in april werd gevraagd of er opnieuw warmtecamera’s georganiseerd kunnen worden. De gemeente ondersteunt dit en biedt nu dus twee ochtenden aan zodat een energieadviseur met camera langs kan komen in Noordlaren. 

LENEN STROOMGEBRUIKMETERS 

Dit najaar komen voor Noordlaren stroomgebruikmeters beschikbaar. Hele handige apparaatjes waarmee je kunt zien hoeveel stroom een apparaat bij jou in huis verbruikt. Je kunt ze lenen. Aanvragen bij Lia Moes, l.moes07@gmail.com. 

We mogen ze gebruiken van de Hanzehogeschool.

GRATIS BEZOEK VAN ENERGIECOACH OF ENERGIEADVISEUR

Een energiecoach of -adviseur kan over veel energiezaken advies geven en in sommige gevallen ter plekke een klusje doen.

Iedereen kan een aanvraag doen door te gaan naar de site www.duurzaamgroningen.nl. Kies vervolgens voor het thema ‘Huis: isoleren, subsidies en handige tips’. Vul in het vakje ‘Waar wil je mee geholpen worden’ in ieder geval ook in ‘Actie Dorpscoöperatie Noordlaren’. Uiteraard kunt u in dat vakje ook alvast kwijt wat de vraagstelling is. Na opgave wordt er door een coach of adviseur contact opgenomen voor een afspraak. Doe deze aanvraag bij voorkeur vóór 1 november.

Hebt u geen internet, dan kunt u bellen met het Energieloket: 088-525 41 10.

Site WWW.DUURZAAMGRONINGEN.NL

Op deze site staan heel veel andere nuttige tips en adviezen om je huis te verduurzamen en energie te besparen. Ook is op deze site informatie te vinden over subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen of voor het verkrijgen van (goedkope) leningen. 

MEEHELPEN MET NIEUW PROJECT ENERGIE-OPWEKKING 

Met (nieuwe) enthousiaste mensen gaan we aan de gang om een volgend zonne-energieproject te realiseren. Inzet is om hierin samen met omliggende dorpen zoveel mogelijk daken vol te krijgen met zonnepanelen. Ook gaan we kijken naar geschikte plekken op de grond, kleinschalig, landschappelijk verantwoord en met bevordering van de biodiversiteit.

Tot slot gaan we onderzoeken of de beroemde EAZ, de kleinschalige houten Groningse windmolen, haalbaar is voor het dorp (in de polder?).

Dit alles is goed voor veel groene energie en op die manier goed voor een professionele projectleiding. Vind je het leuk om actief te worden meld je aan via dcnoordlaren.nl. 

LAADPALEN

De laadpalen bij de Rieshoek doen het. Het was veel gedoe maar we zijn trots dat we als Dorpscoöperatie geheel zelf in staat zijn geweest om 4 openbare oplaadpunten te realiseren.

Tijdens het dorpsfeest stonden er 2 elektrische auto’s voor de Rieshoek.  Zo konden we eenvoudig peilen of er belangstelling is voor een deelauto in Noordlaren. Kort gezegd: Ja die is er.

Veel mensen vinden het een goede zaak voor Noordlaren en gaan zelf ook weleens gebruik maken van een deelauto. Een aantal mensen willen juist op een vast tijdstip of bepaalde dag van een deelauto gebruik maken zodat de (tweede) auto de deur uit kan.

De Dorpscoöperatie is bezig met het vervolg: wat kost het precies en zijn er dan genoeg deelnemers om 2 elektrische deelauto’s te kunnen leasen.

Het is belangrijk dat de dorpsbewoners de deelauto kunnen uitproberen. Als je weet hoe het werkt ga je sneller gebruik maken van de auto.

Daarom proberen we met subsidie van de provincie deze proefperiode te realiseren. Van de gemeente krijgen we ondersteuning bij het technische deel. Kastjes in de auto’s met bijbehorende software voor soepele registratie en aan- en afmelden.

Het is even afwachten of dit lukt. Zodra er duidelijkheid is worden de mensen die zich hebben aangemeld, geïnformeerd.

De Dorpscoöperatie

Jouke de Jong en Tinus Jeuring

2024-05-06 Bericht over Voorjaarsvoordeel en Retentie campagne bij Energie VanOns

Dorpscoöperatie Noordlaren kreeg dit bericht van Energie van Ons:

Beste Coöperatie,

We hebben weer een mooie klantenwervingscampagne met een actietarief: Voorjaarsvoordeel. Helpen jullie mee?

Wat is Voorjaarsvoordeel?

Voorjaarsvoordeel is een korting op het 1-jaar vast contract. De actie loopt van 15 mei tot 15 juni.

Wat kunnen jullie doen?

  • Social media post
  • Link naar Voorjaarsvoordeel op jullie website
  • Voorjaarsvoordeel benoemen in jullie nieuwsbrief
  • Advertentie lokale krant/magazine
  • Activeer je netwerk

In onze kennisbank staat een toolkit voor de campagne. Bekijk hier onze kennisbank: Kennisbank voor Coöperaties – Energie VanOns

Inhoud toolkit:

  • Actievoorwaarden
  • Social media afbeelding
  • (online) flyer
  • Advertentie voor lokale krant
  • Teksten

Retentiecampagne

Vanaf vandaag (2 mei) start ook onze retentiecampagne. Een campagne waarbij een lijst met oude klanten een mail krijgt met de vraag of ze zich weer willen aansluiten bij Energie VanOns. In de mail zit een link naar de actiekorting op het 1-jaar vast contract (Voorjaarsvoordeel).

Heb je nog vragen of hulp nodig? Mail ons dan gerust. 

Met vriendelijke groet,

Marije Mulder  

Marketing & Communicatie

2024-02-13 Geslaagde informatieavond over energiebesparing

Dinsdagavond 13 februari organiseerde de Dorpscoöperatie in samenwerking met een aantal medewerkers van de gemeente Groningen een goed bezochte informatieavond over energiebesparing.

Afbeelding met kleding, person, overdekt, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijving
Afbeelding met kleding, persoon, muur, meubels

Automatisch gegenereerde beschrijving

Noordlaren nog niet van het gas af

De avond begon met een presentatie van de algemene visie die de gemeente nu heeft op de ontwikkeling van het energiegebruik in de verschillende gebieden en wijken van de gemeente. Sommige wijken zullen volledig van het gas af gaan en aangesloten worden op een warmtenet. Andere wijken zijn nu al  ‘all electric’, of zullen dat in de toekomst worden. De bewoners in die laatste wijken zullen daarbij voor hun verwarming afhankelijk zijn van een volledig elektrische warmtepomp. Voor Noordlaren is de toekomst vooralsnog ‘grotendeels elektrisch’. Dat betekent dat huizen, daar waar nodig, nog gebruik zullen kunnen blijven maken van gas. In de toekomst is de bedoeling dat het hier dan gaat om zogenaamd ‘groen gas’. Dat is gas dat zijn oorsprong bijvoorbeeld vindt in biomassa of geproduceerd is met ‘groene elektriciteit’ en dus niet afkomstig is uit fossiele bronnen. Het streven van de gemeente is om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Om dat te bereiken hebben we met z’n allen in Noordlaren nog een hoop te doen!

Huizen ‘op leeftijd’

Na de algemene visie volgden grappige weetjes en praktische informatie over en voor Noordlaren.

Op de website www.allecijfers.nl zijn veel interessante gegevens over Noordlaren te vinden. Zo is daarop te zien dat er in Noordlaren nog geen 5% van alle huizen isolatielabel A bezit. Ruim 42% van de huizen heeft officieel nog label G. Dit heeft ook tot gevolg dat het gemiddelde energiegebruik in Noordlaren aanzienlijk hoger ligt dan het gemiddelde energiegebruik in de rest van de provincie of de rest van ons land.  Deels valt dit te verklaren door het feit dat er in Noordlaren veel huizen ‘op leeftijd’ staan, maar liefst 80 huizen zijn  gebouwd vóór 1900!  Op de website

https://gemeente.groningen.nl/cultuurhistorische-waardenkaart is goed te zien dat er in Noordlaren heel veel rijks- en gemeentelijke monumenten staan. Daarnaast zijn er dus nog veel meer woningen die gebouwd zijn in een tijd dat isolatie van de huizen nog geen prioriteit was.

Isoleren, isoleren…

In deze tijd met enerzijds de klimaatverandering en anderzijds de stijgende energieprijzen is het noodzakelijk om ons energiegebruik naar beneden te brengen. Een van de beste manieren om dat te doen is het isoleren van onze huizen. Voor het ene huis is dat eenvoudiger dan voor het andere, maar in alle gevallen vraagt het motivatie en vaak ook een financiële investering van de eigenaren van de woningen. Een goed geïsoleerde woning verbruikt minder energie om te verwarmen. Bovendien brengt een goede isolatie de mogelijkheid van het gebruik van een geheel elektrische of een hybride warmtepomp naderbij. Zo’n warmtepomp helpt enorm om het gasverbruik te verminderen en de totale energiekosten te drukken. Tijdens de informatieavond waren een aantal experts aanwezig die de aanwezigen veel konden vertellen over o.a. warmtepompen, isolatiemogelijkheden, zonnepanelen en subsidies. Ook was er een expert aanwezig die specifieke informatie kon geven aan bewoners van monumenten.

Hulp

De gemeente Groningen heeft veel instrumenten ontwikkeld om haar burgers te helpen met de energietransitie. Zo heeft zij de website www.duurzaamgroningen.nl in het leven geroepen waarop voor de inwoners veel informatie te vinden is over het verkrijgen van subsidies, het verkrijgen van leningen en het inroepen van advies. Via bovenstaande website is het mogelijk een energieadviseur thuis uit te nodigen om advies te geven. Ook staat op die website onder de knop ‘acties’ regelmatig informatie over de zogenaamde ‘inkoopacties’, acties waarbij de gemeente afspraken heeft gemaakt met aannemers voor de levering van bepaalde producten. Zo waren er in het verleden inkoopacties voor HR++glas of zonnepanelen. Binnenkort starten er weer inkoopacties voor warmtepompen en isolatiemogelijkheden.

Subsidies en bonnetjes…

Op dit moment is er al een flink aantal subsidiemogelijkheden voor eigenaren van woningen die isolatie ter hand willen nemen en hun energiegebruik naar beneden willen brengen. Behalve op de website van Duurzaam Groningen is er via de website van de RVO https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren informatie te vinden over de zogenaamde ISDE-subsidies. Een andere leuke subsidie werd onlangs door de SNN toegekend aan alle inwoners van Noordlaren met postcode 9479: https://www.snn.nl/subsidies-voor-particulieren/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000 . Voor hen die deze subsidie nog niet kennen: kijken! Deze is niet alleen voor isolerende maatregelen, maar is ook breder in te zetten voor ‘verduurzaming’ van de eigen woning.

Een tip die de medewerkers van de gemeente de aanwezigen ook nog meegaven is om vooral alle bonnetjes en facturen van activiteiten in en rond de woning goed te bewaren. De verwachting is dat er de komende tijd nog wel meer mogelijkheden voor subsidie bij zouden kunnen komen die deels ook werkzaamheden met terugwerkende kracht kunnen helpen verzachten.

Al met al kunnen we terugkijken op een nuttige en gezellige avond, met dank aan de Dorpscoöperatie Noordlaren.

Inez Hopkes

2024-02-03 Informatieavond: Energiekosten verder omlaag, waar begin je?

Bekijk de Flyer Informatieavond (pdf): Energiekosten verder omlaag, waar begin je?

Informatieavond voor alle inwoners uit Noordlaren die willen besparen op hun energierekening.

Dinsdag 13 februari 2024
De Hoeksteen Noordlaren
Lageweg 45A
19:30-22:00 uur

WIL JE WETEN HOE JE ENERGIE KUNT BESPAREN?
En/of wil je graag advies over het verduurzamen van je
woning? Kom dan naar onze informatieavond op dinsdag
13 februari en ga in gesprek met deskundige adviseurs die je
daarbij kunnen helpen.

HET PROGRAMMA:
• Toekomstvisie energie in Noordlaren
• Tips van energieadviseurs over isolatie, warmtepompen,
zonnepanelen en subsidiemogelijkheden
• Project deelauto’s
• Informatie verduurzamen van een monumentale woning


WE HOREN GRAAG JOUW MENING.
Zelf een idee of mening over bovenstaande onderwerpen?
De gemeente gaat deze avond graag met je in gesprek en is
nieuwsgierig naar wat jij belangrijk vindt.
Aanmelden voor deze avond is niet nodig.
Nu al meer weten over deze onderwerpen? Kijk dan op:
www.duurzaamgroningen.nl
www.dcnoordlaren.nl