2023-12-14 ENERGIEBESPARING IN DE WINTER

In dit artikel staan enkele oproepen. Zeer de moeite waard om verder te lezen!

In een vorig artikel spraken we over eenvoudige energiebesparende maatregelen. Door de hoge energieprijzen blijft het, naast het klimaat-argument, belangrijk en de moeite waard zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. In huis maar ook rondom het huis. Met minder tegels en bestrating en met meer groen rondom het huis daalt de temperatuur rondom het huis. Geen airco in het stopcontact maar een natuurlijke airco. Op de website van de gemeente www.klimaatbestendiggroningen.nl staan meer tips en subsidiemogelijkheden.

Terug naar energiebesparing door minder gebruik van gas en elektriciteit. De provincie en alle Groningse gemeenten hebben een gezamenlijk energieloket met per gemeente een aantal specifieke zaken. Zie www.regionaalenergieloket.nl/groningen met tips en filmpjes (webinars). U kunt ook in één keer naar www.zosimpelalswat.nl gaan.

Als u nog niet de 50 euro cadeaubon voor energiebesparing hebt verzilverd, kunt u die op de website van het energieloket nog aanvragen.

Energiebesparing: plannen van de Dorpscoöperatie

Aan de basis beginnen is het credo. Een voorbeeld is het maken van een warmtescan van woningen en bedrijven. Dan wordt duidelijk waar energielekken zitten en waar isolatiemaatregelen de meeste energiebesparing opleveren. We zijn van plan de volgende herfst/winter met warmtecamera’s een aantal voorbeeldhuizen in beeld te brengen. Daarna proberen we zoveel mogelijk mensen in het dorp enthousiast te maken voor een warmtescan.

Wie heeft technisch gevoel en zin om het werken met een warmtecamera onder de knie te krijgen?

Grunneger Power verzorgt een gratis scholing. Ook is het mogelijk met ervaren mensen in Glimmen mee te lopen (mogelijk in februari of maart). Meld je op korte termijn aan bij ondergetekenden.

Een andere basismaatregel is het waterzijdig inregelen van de radiatoren bij een CV-installatie. Met waterzijdig inregelen verdeel je het water uit de CV-ketel gelijkmatig over de radiatoren of de vloerverwarming. Hierdoor verwarm je ruimtes efficiënter en hoeft de CV-pomp minder hard te werken. Het gaat om het zodanig afstellen van de ventielen op de radiatoren dat een perfecte verhouding ontstaat tussen aanvoer- en afvoertemperatuur van het warme water in een radiator. Een technisch goed onderlegde particulier kan dit zelf. Ook bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel of een (hybride) warmtepomp is dit een essentiële maatregel.

Wie heeft kennis en is bereid mee te helpen bij een project waterzijdig inregelen in Noordlaren? Reageren kan bij ondergetekenden, liefst vóór 1 april.

Namens de Dorpscoöperatie Noordlaren

Jouke de Jong (dejongjouke@gmail.com)
Tinus Jeuring (svahan@hetnet.nl)

2022-10-23 Wethouder Broeksma opent officieel het eerste zonnedak van Dorpscoöperatie Noordlaren.

Door het aanbrengen van een spandoek op een dranghek, is vrijdag 23 oktober jl. officieel het zonnedak van de Dorpscoöperatie geopend. Bij iedere ingang van het dorp staat nu een dranghek met spandoek om ieder bewust te maken dat het voor Noordlaren ook ernst is om bezig te gaan met de  energietransitie. Helaas was het niet mogelijk om er een feestelijk tintje aan te geven en alle leden uit te nodigen vanwege de strenge corona regels. Wethouder Broeksma draagt dit soort initiatieven een warm hart toe en zegde tijdens de opening tevens toe dat de gemeente Groningen een laadpaal in Noordlaren gaat realiseren.

Op het dak van boer Luuk Hoenderken is het mogelijk gemaakt om het eerste zonnedak te realiseren. Bewoners van Noordlaren kunnen zo hun eigen stroom opwekken. De initiatiefnemers, Janneke Kruiswijk, Jouke de Jong, Jaap de Winter en Adrie van der Sluis zijn dit avontuur begonnen en zijn nog lang niet klaar met dit eerste initiatief.

“Dit is ons eerste concrete gerealiseerde project”, vertelt Jaap. “Iets wat we zelf erg graag wilden realiseren.” Alle bewoners die zonnepanelen hebben op het dak, ontvangen via hun energierekening een vergoeding voor de door hun opgewekte stroom. De dorpscoöperatie ontstond toen de oude basisschool in het dorp dreigde verkocht te worden.

Toen de oude school in handen kwam van “het dorp” kon de dorpscoöperatie een bijdrage leveren voor het in stand houden van dit gebouw door een aantal panelen beschikbaar te stellen aan De Rieshoek waardoor de energiekosten gunstiger gaan uitvallen. Een postcoderoos-project ontwikkelen, zoals een zonnedak, is dat niet een enorm technisch en lastig ontwikkelproject? Jouke: “Het is vooral een hoop papierwerk. Dat kost veel energie, maar het is een kwestie van doorgaan en je papieren in orde maken”. Janneke vult aan: “Maar het voordeel is dat al zoveel initiatieven je voor zijn gegaan: alle plussen en minnen zijn al bekend. En we krijgen deskundige ondersteuning van onder anderen Grunneger Power. We hebben ons gerealiseerd dat we helemaal geen nieuw wiel uit hoeven te vinden, we hoeven het alleen maar aan het rollen te krijgen.”.

Adrie ziet dit project als de start van meer lokale projecten in Noordlaren. “Bij dit project hebben we vooral zelf de behoefte moeten creëren: het initiatief was nog relatief onbekend. Er is straks een Regionale Energie Strategie , waar de mogelijkheden en uitdagingen van hernieuwbare energie in staan. Dan kunnen we lokaal verder met nieuwe opwekprojecten. En laten we het dorp heel direct profiteren van de energietransitie”. Jaap vat samen: “Aan ambitie en enthousiasme hebben we geen gebrek. Wat ons betreft is dit pas het begin.”

2023-05-21 Succesvolle 1e stap naar een duurzamer Noordlaren met ons zonnedak!

Beste leden van de Dorpscoöperatie Noordlaren,
Vanaf 30 juli 2020, alweer bijna een jaar, dragen we bij aan een duurzamer Noordlaren door samen met 28 huishoudens en bedrijven te participeren in het collectief zonnedak op de boerderij aan de Zuidlaarderweg 73. De 180 zonnepanelen produceren volop groene stroom, mooi moment voor een jaaroverzicht. Daarnaast smaakt dit initiatief naar meer! Het is een succesvolle start voor meer lokale energieprojecten in Noordlaren. De Dorpscoöperatie heeft plannen voor laadpalen, inclusief een elektrische deelauto. Ook een vervolg met meerdere collectieve zonnedaken zou fantastisch zijn! Deze plannen willen we wederom samen met jullie en andere enthousiaste dorpsgenoten uitwerken en realiseren. Hierover verderop in deze nieuwsbrief meer. Eerst een overzicht van de huidige status van ons zonnedak.

Ons zonnedak heeft tot nu toe al meer dan 40MegaWh groene stroom geleverd, zie onderstaand overzicht. Dit is het gemiddeld jaarverbruik van meer dan 12 huishoudens. Hiermee hebben we 28.000 Kg CO2 reductie gerealiseerd. Kortom, een zeer succesvol 1e jaar!! Jullie kunnen online de werking van het zonnedak volgen via www.sunnyplaces.com. De inlogcode is eerder per mail verstrekt.

het zonnedak volgen

2020-08-03 Ons zonnedak werkt!

Beste Deelnemers aan het collectieve zonnedak aan de Zuidlaarderweg 73

Sinds afgelopen donderdag leveren onze zonnepanelen stroom aan het net. Inmiddels al meer dan 1000kwh stroomopbrengst en 750 kilo co2 reductie!!!

Even voor het inzicht. Dit is een derde van het stroomverbruik en een tiende van de co2productie door energie in huis en voor vervoer van een gemiddeld huishouden. Jullie kunnen allemaal online de werking van het zonnedak volgen. Martien Dijkman van DalingAlfaLaval, de installateur, zorgt ervoor dat jullie per email een bericht krijgen van sunnyplaces.com om in te loggen.

afbeelding.png

Binnenkort krijgen jullie nader bericht over het overstappen naar ‘Energie Van Ons’. We hopen ook een feestelijk ingebruikname te kunnen organiseren. Maar dat is natuurlijk onzeker en wat in het vat zit verzuurd niet.

Als jullie mensen weten die ook mee willen doen, altijd stimuleren. Opgeven kan via de website dcnoordlaren.nl. Want dit smaakt naar meer!!!

2020-05-11 Dorpscoöperatie Noordlaren realiseert eerste zonnedak voor bewoners van het dorp

Dorpscoöperatie Noordlaren heeft het startsein gegeven voor de aanleg van een gezamenlijk zonnedak. Vanaf vandaag is het dak uitverkocht; 25 bewoners en bedrijven uit het dorp hebben zich gemeld om via 180 zonnepanelen stroom op te wekken. Iedereen die zonnepanelen heeft op het dak, ontvangt via de energierekening een vergoeding voor de door hen opgewekte stroom.

Jaap de Winter en Jouke de Jong, zijn namens Dorpscoöperatie Noordlaren, de initiatiefnemers van het gezamenlijke zonnedak. “Het is ons eerste concrete project”, vertelt de Winter. “Iets wat we zelf erg graag wilden realiseren voor de bewoners van ons dorp. We startten in april met de verkoop. Gelukkig is die behoefte om zelf duurzame energie op te wekken er ook bij de bewoners van ons dorp. We zijn er trots op dat, juist in deze tijden, binnen no time alle zonnepanelen zijn uitverkocht!”

Kijken naar de toekomst

De Jong ziet dit project als de start van meer lokale energieprojecten in Noordlaren. Daarom roept hij bewoners uit Noordlaren en omliggende dorpen op, om zich te blijven melden bij interesse. “Bij dit project hebben we vooral zelf de behoefte moeten creëren: het initiatief was nog onbekend, er stond nog geen 45 man te springen om een paar panelen op andermans dak. Maar met een goed en positief verhaal, ook financieel gezien, blijkt er veel animo te zijn. Nu we het eerste project aan het realiseren zijn, kijken we ook al naar de toekomst. We willen het dorp en de omgeving heel direct laten profiteren van de energietransitie”. De Winter vult aan: “Aan ambitie en enthousiasme hebben we geen gebrek. Wat ons betreft is dit pas het begin.”

Deskundige ondersteuning

Dorpscoöperatie Noordlaren ontving een subsidie van Lokale Energie Voorwaarts, en deskundige ondersteuning van energiecoöperatie Grunneger Power. De Winter: “Het voordeel is dat al zoveel initiatieven je voor zijn gegaan: alle plussen en minnen zijn al bekend. We hebben ons gerealiseerd dat we helemaal geen nieuw wiel uit hoeven te vinden, we hoeven het alleen maar aan het rollen te krijgen”.

De zonnepanelen worden naar verwachting in de zomer geplaatst. Vanaf dat moment produceren ze lokale, groene energie. Bewoners kunnen op de hoogte blijven van deze en vervolgprojecten van Dorpscoöperatie Noordlaren via: dcnoordlaren.nl/.

2020-04-15 Infofilmpje met uitleg postcoderoos.

Grunneger Power heeft een filmpje gemaakt waarin de postcoderoosregeling duidelijk wordt uitgelegd. Dit filmpje is gemaakt voor een ander postcoderoosproject maar wel informatief.

2020-04-08 Inschrijven gestart.

8 April 2020. We zijn nog maar net live en de twaalfde inschrijving is reeds binnen.

2020-04 Noordlaren realiseert een gezamenlijk zonnedak.

April 2020. Dorpscoöperatie Noordlaren start een zonnedak voor alle inwoners middels het postcoderoosproject, groene energie opwekken en 15 jaar financieel voordeel voor diegenen die mee investeren. Inschrijven voor de zonnepanelen op het dak van de schuur aan de Zuidlaarderweg 73, naast de molen, gaat van start. In Noordlaren is het nu mogelijk om eigen energie op te wekken via de Dorpscoöperatie Noordlaren: 180 zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak van de schuur van de familie Hoenderken aan de Zuidlaarderweg.

Alle inwoners uit het dorp kunnen meedoen. Deelnemers worden aandeelhouder van het gezamenlijke zonnedak. De Dorpscoöperatie maakt gebruik van de zogenaamde Postcoderoosregeling. De overheid garandeert daarmee voor 15 jaar teruggaaf van betaalde energiebelasting. De zonnepanelen worden in pakketten van 4 aangeboden voor € 1200,-.
Deze uitgave wordt in 8 á 10 jaar terugverdiend. Vier zonnepanelen wekken ongeveer een derde van de stroom op die een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt. Alle zaken zoals, aanleg, verzekering, administratie, onderhoud, wordt door de Dorpscoöperatie geregeld.

De initiatiefnemers van dit zonnedak, Jouke de Jong, Jaap de Winter en Adri van der Sluis, bereiden zich al een paar jaar gedegen voor, in samenwerking met Grunneger Power en Energie van Ons. Vorig jaar hebben zij de Dorpscoöperatie Noordlaren opgericht met als doel belangrijke waarden voor het dorp, zoals leefbaarheid, leefkwaliteit, duurzaamheid en saamhorigheid, te bevorderen. De Dorpscoöperatie Noordlaren wil met dit eerste dak groene energie produceren, door het dorp zelf eigenaar te maken van de energieproductie.

Wat is er tot nu toe bereikt?

De initiatiefnemers geven met voldoening antwoord: “We hebben een dakovereenkomst met de familie Hoenderken voor 180 zonnepanelen. We
hebben een leverancier die onze zonnepanelen heeft besteld en klaar staan om het aan te brengen op het zonnedak. We hebben afspraken gemaakt met een energiebedrijf, Energie Van Ons, die de zonnestroom gaat afnemen en verdelen. En, Enexis gaat binnenkort de aansluiting op het net aanleggen. Maar ook hebben we partners, zoals Grunneger Power, waar we veel ondersteuning van ontvangen. Alles is klaar om het dak te realiseren. Na de bekendmaking in de dorpskrant hebben we nu, acht dagen later, al de eerste tien aanmeldingen van dorpsgenoten binnen.”
Helaas gaat de geplande informatiebijeenkomst op donderdagavond 9 april in de Hoeksteen niet door wegens het coronavirus. Uitgebreide informatie en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op de splinternieuwe website van de Dorpscoöperatie Noordlaren via www.dcnoordlaren.nl

Verdere info kan worden verstrekt door de voorzitter van Dorpscoöperatie Noordlaren
Jouke de Jong
Lageweg 35
Noordlaren
06 41268340

2020-03 Bijeenkomst donderdagavond 9 april gaat niet door.

Mrt. 2020. Vanwege het coronavirus gaat de Dorpscoöperatie Noordlaren bijeenkomst op donderdagavond 9 april in de Hoeksteen niet door. Graag hadden we mondeling informatie gegeven en uw vragen beantwoord. Gelukkig kan de inschrijving ook prima online en kunt u op deze website veel informatie vinden.
Als het weer mogelijk is zullen we voor alle bewoners van het dorp een informatieavond organiseren en gaan we samen het glas heffen op deze eerste stap naar een energie neutraal Noordlaren.

2019-12 Dorpscoöperatie Noordlaren via ‘energie van ons’.

Dec. 2019.  Graag willen we alle bewoners van Noordlaren oproepen om over te stappen naar energieleverancier Dorpscoöperatie Noordlaren via ‘energie van ons’

Het zou fantastisch zijn als iedereen in Noordlaren overstapt op ‘energie van ons’, dit staat los van gezamenlijke zonnedak. Wel is het zo dat mensen die de dorpscoöperatie als energieleverancier hebben, voorrang krijgen bij de uitgifte van het gezamenlijke zonnedak. In januari weten we wanneer de zonnepanelen uitgifteavond van het gezamenlijke zonnedak zal zijn, datum volgt…

2019-11 Binnenkort een gezamenlijk zonnedak

Nov. 2019 De Dorpscoöperatie neemt de laatste hobbels voor het realiseren van de eerste collectieve zonne-energie-installatie van Noordlaren. Helaas niet meer dit jaar, maar vol vertrouwen wel in 2020.
De procedures zijn hier en daar weerbarstig. Op de details moet u nog even wachten, want we komen pas naar buiten als alle technische en financiële zaken duidelijk zijn.

Wel kunnen we zeggen dat het eerste zonnedak zal bestaan uit 180 panelen en dat we zoveel mogelijk dorpsgenoten willen laten deelnemen. Het principe is dat de investering in zonnepanelen in 8 jaar wordt terugverdiend met de teruggave van energiebelasting. Dit gaat via de zogenaamde postcoderoosregeling.

Energie van ons
U kunt bij uw huidige energieleverancier blijven maar de voorkeur heeft het als u overstapt op groene energie via de Dorpscoöperatie Noordlaren. Wij gaan de opgewekte energie leveren aan Energie Van Ons. Dit is het energiebedrijf van de koepels van energiecoöperaties uit Drenthe, Groningen en Friesland. Wij zijn lid van Energie Van Ons en kunnen dus ook uw energieleverancier worden. De winst van uw energiebedrijf blijft dan in uw eigen dorp. Hoe mooi is dat: niet alleen meedoen met het zonnedak maar overstappen op groene energie van Energie Van Ons en daarmee uw eigen dorpscoöperatie steunen. Meer informatie op de website van energie.vanons.org. Bij aanmelding kiezen voor Dorpscoöperatie Noordlaren.

Planning
Het is belangrijk om alle stappen die nodig zijn goed op een rij te hebben en in de tijd te plannen. De Dorpscoöperatie en haar ondersteuners zitten hier bovenop.
De start van de uitgifte van de zonnepanelen gaan we organiseren tijdens een feestelijke bijeenkomst in januari of februari. De realisatie kan daarna binnen enkele maanden plaatsvinden. We zorgen ervoor dat ook de Noordlaarders die dan verhinderd zijn hun wens om deel te nemen kunnen aangeven.
De molen van Noordlaren kiezen we als symbool voor de dorpscoöperatie. Windenergie waarmee graan tot meel wordt verwerkt. Lokaal, duurzaam en historie worden door de molen met elkaar verbonden. De Dorpscoöperatie heeft een brede doelstelling en wil met meer initiatieven de leefbaarheid en de toekomst van het dorp ondersteunen.
Wij worden ondersteund door Grunneger Power en zijn lid van de Groninger Energie Koepel. Voor meer informatie bekijk de websites: grunnegerpower.nl en grek.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij dorpscooperatie@noordlaren.eu

De tarieven van Energie VanOns
Klikt u op onderstaande link voor de tariefvergelijking van december.
De tarieven zijn iets gedaald voor stroom en gas ten opzichte van
november. De relatieve warmte is daaraan debet.
Qua prijs zijn we nagenoeg gelijk aan Eneco en Greenchoice. Dat is
prima. De overige partijen zijn duurder, waarbij Vattenfall en met name
Vandebron uitschieters zijn. Dat verschil is stevig.

Tariefvergelijking december 2019

De Dorpscooperatie Noordlaren heeft huis aan huis een kerstgroet verspreid.
Daarin staat ook informatie over hoever we zijn en een oproep om over te stappen op groene energie van “Energie VanOns”.
Door over te stappen op “Energie VanOns” steunt u de Dorpscooperatie.

Wilt u overstappen maar hebt u daarbij enige hulp nodig neem contact op met Jouke de Jong (dejongjouke@gmail.com; 0641268340)