Werkboek – Wij doen het! – Juni 2022

Dit werkboek is ontwikkeld om jullie als lokale
gemeenschap te ondersteunen bij het vormen van
energieplannen waarin lokale belangen, ruimtelijke
kwaliteit en cultuurhistorische waarden zijn verankerd.